Om oss

Vi i Vaktmester-gruppen AS er et lett og smidig kompani å ha samarbeidspartner. Med kort responstid og god kommunikasjon med kunden, leverer vi tjenester som gir deg økonomiske og gode langvarige effekter. Vår temporær avdeling utfører alle typer spesialrenhold. Med lang erfaring og kompetanse innen renhold og service har vi derfor en visjon om reklamasjon fri renholdsservice.

Derfor velger kundene oss

Vi gjør rent med fokus på miljø

Vi benytter kjemikalier og rengjøringsprodukter med miljøprofil og har prosedyrer som sørger for å redusere miljøpåvirkningene.Vi stiller høye krav til helse, miljø og sikkerhet.Vaktmester-Gruppen AS jobber aktivt for å bedre våre medarbeideres kompetanse om miljø og renholdsmidlenes miljøpåvirkning slik at vi kan drive vår virksomhet stadig sikrere, mer effektivt og mer miljøtilpasset.

HMS i vårt internkontrollsystem

Arbeidsmiljø og sikkerhet er viktig for deg og oss.Vi har utviklet internkontrollsystemet ut fra hvordan HMS-forholdene er i egne og i kundenes lokaler, samt hvordan vi best kan oppfylle de kravene som er fastsatt i internkontrollforskriften.

Vi bruker HMS-arbeidet som en del av driften, som innebærer at i alle i bedriftens planer og gjøremål tar man alltid HMS med i betraktning. Dette forebygger skader og reduserer sykefraværet.
Vi gjennomfører vernerunder hvor det spesielt vektlegges skadeforebygging og ergonomi.