Miljø

Vi gjør rent med fokus på miljø

Vi benytter kjemikalier og rengjøringsprodukter med miljøprofil og har prosedyrer som sørger for å redusere miljøpåvirkningene.

Vi stiller høye krav til helse, miljø og sikkerhet.

Vaktmester-Gruppen AS jobber aktivt for å bedre våre medarbeideres kompetanse om miljø og renholdsmidlenes miljøpåvirkning slik at vi kan drive vår virksomhet stadig sikrere, mer effektivt og mer miljøtilpasset.

HMS i vårt internkontrollsystem

Arbeidsmiljø og sikkerhet er viktig for deg og oss.

Vi har utviklet internkontrollsystemet ut fra hvordan HMS-forholdene er i egne og i kundenes lokaler, samt hvordan vi best kan oppfylle de kravene som er fastsatt i internkontrollforskriften.

Vi bruker HMS-arbeidet som en del av driften, som innebærer at i alle i bedriftens planer og gjøremål tar man alltid HMS med i betraktning. Dette forebygger skader og reduserer sykefraværet.

Vi gjennomfører vernerunder hvor det spesielt vektlegges skadeforebygging og ergonomi.

Ring oss i dag på tel: 22 41 71 51

Vi er tilgjengelig hverdager fra 07.00 til 16.00