Kvalitet i alle ledd

Kvalitet i alle ledd

Vi jobber for at alle våre tjenester skal ha kvalitet som avtalt.

Vi har løpende kvalitetskontroll av kontraktfestet avtaler for å sikre at standarden tilfredsstiller de krav som ligger i kontrakten. Vi utfører slike kontroller etter avtale med kunden eller vi gjennomfører dem som uanmeldt stikkprøver.
Både kunden og servicemedarbeideren mottar kopi av servicerapporten som beskriver godkjente eller ikke godkjente områder. Service rapporten følges deretter opp for å sikre at avvik blir rettet opp.

Vi har fortløpende opplæring av våre servicemedarbeidere for at det beste resultatet skal oppnås. Vår målsetting er at det skapes en holdning blant våre servicemedarbeidere som innebærer at man ser på dette som et viktig instrument for å oppfylle de forutsetninger som ligger i kontrakten.

Vi bruker kun utstyr og maskiner som tilfredsstiller dagens krav.

Be om et godt tilbud

Ring oss i dag på tel: 22 41 71 51

Vi er tilgjengelig hverdager fra 07.00 til 16.00